Stockholms kommunstyrelses integrationsutskotts protokoll för den 13 maj 2020

Stockholms kommunstyrelses integrationsutskotts protokoll för den 13 maj 2020 har justerats den 20 maj 2020 vad avser §§ 1-4.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 22 maj 2020–12 juni 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad