Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för den 31 augusti 2020

Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för den 31 augusti 2020 har justerats den 7 september 2020 vad avser §1 33.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 8 september 2020–29 september 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad