Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för den 28 september 2020

Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för den 28 september 2020 har justerats den 29 september 2020 vad avser §§ 13, 19 och 21.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 30 september 2020–21 oktober 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad