Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för den 27 januari 2020

Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för den 27 januari 2020 har justerats den 3 februari 2020 vad avser §§ 1-19, 21-32.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 4 februari 2020–25 februari 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad