Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för den 23 mars 2020

Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för den 23 mars 2020 har justerats den 24 mars 2020 vad avser §§19, 21.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 25 mars 2020–15 april 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad