Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för den 2 november 2020

Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för den 2 november 2020 har justerats den 9 november 2020 vad avser §§ 1-13, 15-20.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 10 november 2020–1 december 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad