Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för den 2 november 2020

Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för den 2 november 2020 har justerats den 3 november 2020 vad avser §14.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 4 november 2020–25 november 2020.

 

Uppdaterad