Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för den 2 mars 2020

Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för den 2 mars 2020 har justerats den 9 mars 2020 vad avser §§ 1-27.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 10 mars 2020–1 april 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad