Stockholms kommunfullmäktige sammanträder den 30 november 2020

Stockholms kommunfullmäktige sammanträder den 30 november klockan 18.00 i Stadshusets rådssal.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla den 20 november 2020.

Du kan följa sammanträdet via webb-tv på stockholm.se/kf-tv eller i Stockholms närradio, 95,3 MHz, samt från åhörarläktaren i rådssalen.

Du kan ta del av sammanträdeshandlingarna via Meetings Plus.

Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 november 2020.

Handlingarna finns också att läsa i Stadshusets reception.

Uppdaterad