Stockholms idrottsnämnds protokoll för den 22 september 2020

Stockholms idrottsnämnds protokoll för den 22 september 2020 har justerats den 25 september 2020 vad avser §§ 1-4, § 9.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 1 oktober 2020–22 oktober 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos idrottsförvaltningen, Palmfelt Center samt på Insyn.

 

Uppdaterad