Stockholms fastighetsnämnds protokoll för den 22 september 2020

Stockholms fastighetsnämnds protokoll för den 22 september 2020 har justerats den 29 september 2020 vad avser §§1-3, 5-8, 13-15, 18, 20, 21.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 30 september 2020–21 oktober 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos fastighetskontoret, Hantverkargatan 2 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad