Stockholms fastighetsnämnds protokoll för den 16 juni 2020

Stockholms fastighetsnämnds protokoll för den 16 juni 2020 har justerats den 12 juni 2020 vad avser §§1-4, 6, 8-11, 13-18, 20-21.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 24 juni 2020–15 juli 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos fastighetskontoret, Hantverkargatan 2 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad