Stockholms exploateringsnämnds protokoll för den 27 augusti 2020

Stockholms exploateringsnämnds protokoll för den 27 augusti 2020 har justerats den 27 augusti 2020 vad avser §§ 17, 24

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 31 augusti 2020–21 september 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos exploateringskontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Insyn.

Uppdaterad