Stockholms exploateringsnämnds protokoll för den 27 augusti 2020

Stockholms exploateringsnämnds protokoll för den 27 augusti 2020 har justerats den 8 september 2020 vad avser §§ 1-16, 18-23, 25-27.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 9 september 2020–30 september 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos exploateringskontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Insyn.

Uppdaterad