Stockholms exploateringsnämnds protokoll för den 24 september 2020

Stockholms exploateringsnämnds protokoll för den 24 september 2020 har justerats den 6 oktober 2020 vad avser §§1-5, 8-17, 19, 21, 23-30.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 8 oktober 2020–29 oktober 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos exploateringskontoret Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Insyn.

Allmän upplysning om att överklaga kommunala beslut genom laglighetsprövning.

Uppdaterad