Stockholms exploateringsnämnds protokoll för den 23 mars 2020

Stockholms exploateringsnämnds protokoll för den 23 mars 2020 har justerats den 2 april 2020 vad avser §§1-5.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 26 mars 2020–16 april 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos exploateringskontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Insyn.

Uppdaterad