Stockholms exploateringsnämnds protokoll för den 23 mars 2020

Stockholms exploateringsnämnds protokoll för den 23 mars 2020 har justerats den 23 mars 2020 vad avser §§ 6–7.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 25 mars 2020–15 april 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos exploateringskontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Insyn.

Uppdaterad