Stockholms exploateringsnämnds protokoll för den 12 november 2020

Stockholms exploateringsnämnds protokoll för den 12 november 2020 har justerats den 12 november 2020 vad avser §8.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 16 november 2020–7 december 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos exploateringskontoret Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Insyn.

Uppdaterad