Stockholms avfallsnämnds protokoll för den 3 september 2020

Stockholms avfallsnämnds protokoll för den 3 september 2020 har justerats den 14 september 2020 vad avser §§1-4.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 16 september 2020–7 oktober 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Stockholm Vatten och Avfall samt på Insyn.

Uppdaterad