Stockholms arbetsmarknadsnämnds protokoll för den 25 augusti 2020

Stockholms arbetsmarknadsnämnds protokoll för den 25 augusti 2020 har justerats den 31 augusti 2020 vad avser §§1-3, §6 och §§10-13.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 2 september 2020–23 september 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos arbetsmarknadsförvaltningen, Livdjursgatan 4 samt på Insyn.

Uppdaterad