Stockholms arbetsmarknadsnämnds protokoll för den 22 september 2020

Stockholms arbetsmarknadsnämnds protokoll för den 22 september 2020 har justerats den 25 september 2020 vad avser §§1-4, §§6-7 och §§9-12

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 30 september 2020–21 oktober 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos arbetsmarknadsförvaltningen, Livdjursgatan 4 samt på Insyn.

Uppdaterad