Stockholms äldrenämnds protokoll för 28 januari 2020

Stockholms äldrenämnds protokoll för 28 januari 2020 har justerats 11 februari 2020 vad avser §§1-15.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 12 februari 2020–4 mars 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos äldreförvaltningen, Storforsplan 36 samt på Insyn.

Uppdaterad