Spånga-Tenstas stadsdelsnämnds protokoll för den 30 januari 2020

Spånga-Tenstas stadsdelsnämnds protokoll för den 30 januari 2020 har justerats den 2 januari 2020 vad avser §§ 1-26.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 5 februari 2020–26 februari 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning samt i eDok Meetings.

Uppdaterad