Spånga-Tenstas stadsdelsnämnds protokoll för den 24 september 2020

Spånga-Tenstas stadsdelsnämnds protokoll för den 24 september 2020 har justerats den 29 september 2020 vad avser §§ 1-28.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 30 september 2020–21 oktober 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning samt i eDok Meetings.

Uppdaterad