Spånga-Tenstas stadsdelsnämnds protokoll för den 16 juni 2020

Spånga-Tenstas stadsdelsnämnds protokoll för den 16 juni 2020 har justerats den 22 juni 2020 vad avser §§ 1-19.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 23 juni 2020–14 juli 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning samt i eDok Meetings.

Uppdaterad