Södermalms stadsdelsnämnds protokoll för den 4 januari 2021

Södermalms stadsdelsnämnds protokoll för den 4 januari 2021 har justerats den 4 januari 2021 vad avser §§ 1-5.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 6 januari 2021–28 januari 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos Södermalms stadsdelsförvaltning, Medborgarplatsen 25 samt i Meetings Plus. 

Uppdaterad