Södermalms stadsdelsnämnds protokoll för den 30 januari 2020

Södermalms stadsdelsnämnds protokoll för den 30 januari 2020 har justerats den 4 februari 2020 vad avser §§1-9, §§ 11-14, §§ 25-29.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 6 februari 2020–27 februari 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Södermalms stadsdelsförvaltning, Medborgarplatsen 25 samt i Meetings Plus.

 

Uppdaterad