Södermalms stadsdelsnämnds protokoll för den 27 augusti 2020

Södermalms stadsdelsnämnds protokoll för den 27 augusti 2020 har justerats den 1 september 2020 vad avser §§ 1-2, §§ 5-22, §§ 31-39, §§ 41-43.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 3 september 2020–24 september 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Södermalms stadsdelsförvaltning, Medborgarplatsen 25.

Uppdaterad