Södermalms stadsdelsnämnds protokoll för den 2 januari 2020

Södermalms stadsdelsnämnds protokoll för den 2 januari 2020 har justerats den 2 januari 2020 vad avser §§ 1-8.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 3 januari–24 januari 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Södermalms stadsdelsförvaltning, Medborgarplatsen 25.

Uppdaterad