Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationens protokoll för den 8 september 2020

Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationen protokoll för den 8 september 2020 har justerats den 8 september 2020 vad avser §§1-26.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 9 september 2020–30 september 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Södermalms stadsdelsförvaltning, Medborgarplatsen 25

Uppdaterad