Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationens protokoll för den 8 januari 2021

Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationen protokoll för den 8 januari 2021 har justerats den 8 januari 2021 vad avser §§1-7.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 11 januari 2021–1 februari 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos Södermalms stadsdelsförvaltning, Medborgarplatsen 25.

Uppdaterad