Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationens protokoll för den 6 oktober 2020

Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationen protokoll för den 6 oktober 2020 har justerats den 6 oktober 2020 vad avser §§ 1–26.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 7 oktober–29 oktober 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Södermalms stadsdelsförvaltning, Medborgarplatsen 25.

Uppdaterad