Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationens protokoll för den 5 januari 2021

Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationen protokoll för den 5 januari 2021 har justerats den 5 januari 2021 vad avser §§1-22.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 6 januari 2021–27 januari 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos Södermalms stadsdelsförvaltning, Medborgarplatsen 25.

Uppdaterad