Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationens protokoll för den 4 februari 2020

Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationen protokoll för den 4 februari 2020 har justerats den 4 februari 2020 vad avser §§1-25.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 7 februari 2020–28 februari 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Södermalms stadsdelsförvaltning, Medborgarplatsen 25.

Uppdaterad