Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationens protokoll för den 3 november 2020

Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationen protokoll för den 3 november 2020 har justerats den 3 november 2020 vad avser §§1-28a.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 4 november 2020–25 november 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Södermalms stadsdelsförvaltning, Medborgarplatsen 25

Uppdaterad