Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationens protokoll för den 23 juni 2020

Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationen protokoll för den 23 juni 2020 har justerats den 23 juni 2020 vad avser §§1-37.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 24 juni 2020–15 juli 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Södermalms stadsdelsförvaltning, Medborgarplatsen 25.

Uppdaterad