Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationens protokoll för den 17 november 2020

Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationen protokoll för den 17 november 2020 har justerats den 17 november 2020 vad avser §§1-27.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 18 november 2020–9 december 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Södermalms stadsdelsförvaltning, Medborgarplatsen 25

Uppdaterad