Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationens protokoll för den 13 oktober 2020

Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationen protokoll för den 13 oktober 2020 har justerats den 13 oktober 2020 vad avser §§1-4.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 14 oktober 2020–4 november 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Södermalms stadsdelsförvaltning, Medborgarplatsen 25.

Uppdaterad