Skarpnäcks stadsdelsnämnds protokoll för den 6 februari 2020

Skarpnäcks stadsdelsnämnds protokoll för den 6 februari 2020 har justerats den 12 februari 2020 vad avser §§ 5-6, §§ 10-22, §§ 27-34, §§36-41.

Protokollet finns tillgängligt hos Skarpnäcks stadsdelsförvaltning samt i eDok Meetings.

Uppdaterad