Skarpnäcks stadsdelsnämnds protokoll för den 6 februari 2020

Skarpnäcks stadsdelsnämnds protokoll för den 6 februari 2020 har justerats den 6 februari 2020 vad avser §§ 1-4, §§ 7-9, §§ 23-26, § 35.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 8 februari 2020–29 februari 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Skarpnäcks stadsdelsförvaltning samt i eDok Meetings.

Uppdaterad