Skarpnäcks stadsdelsnämnds protokoll för den 3 september 2020

Skarpnäcks stadsdelsnämnds protokoll för den 3 september 2020 har justerats den 11 september 2020 vad avser §§ 5-7, 9-13, 19-40.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 14 september 2020–5 oktober 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Skarpnäcks stadsdelsförvaltning samt i eDok Meetings.

Uppdaterad