Skarpnäcks stadsdelsnämnds protokoll för den 3 september 2020

Skarpnäcks stadsdelsnämnds protokoll för den 3 september 2020 har justerats den 3 september 2020 vad avser §§ 1-4, 8, 14-18.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 7 september 2020–28 september 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Skarpnäcks stadsdelsförvaltning samt i eDok Meetings.

Uppdaterad