Skarpnäcks stadsdelsnämnds protokoll för den 24 september 2020

Skarpnäcks stadsdelsnämnds protokoll för den 24 september 2020 har justerats den 29 september 2020 vad avser §§ 5-6, 9-10, 16-29.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 1 oktober 2020–22 oktober 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Skarpnäcks stadsdelsförvaltning samt i eDok Meetings.

Uppdaterad