Skarpnäcks stadsdelsnämnds protokoll för den 2 januari 2020

Skarpnäcks stadsdelsnämnds protokoll för den 2 januari 2020 har justerats den 2 januari 2020 vad avser §§ 1–9.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 7 januari–28 januari 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Skarpnäcks stadsdelsförvaltning samt i eDok Meetings.
Skarpnäcks stadsdelsnämnds protokoll för den 2 januari 2020

Uppdaterad