Skarpnäcks stadsdelsnämnds protokoll för den 18 december 2019

Skarpnäcks stadsdelsnämnds protokoll för den 18 december 2019 har justerats den 31 december 2019 vad avser §§ 5–6, 8–10, 13–31 och 33–35.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 3 januari–24 januari 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Skarpnäcks stadsdelsförvaltning samt i eDok Meetings.
Skarpnäcks stadsdelsnämnds protokoll för den 18 december 2019

Uppdaterad