Skarpnäcks stadsdelsnämnds protokoll för den 17 november 2020

Skarpnäcks stadsdelsnämnds protokoll för den 17 november 2020 har justerats den 17 november 2020 vad avser §§ 14, 11, 22-26.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 19 november 2020–10 december 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Skarpnäcks stadsdelsförvaltning samt i eDok Meetings.

Uppdaterad