Skarpnäcks stadsdelsnämnds protokoll för den 14 maj 2020

Skarpnäcks stadsdelsnämnds protokoll för den 14 maj 2020 har justerats den 14 maj 2020 vad avser §§ 1-4, § 7, §§ 14-15, § 23.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 18 maj 2020–8 juni 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Skarpnäcks stadsdelsförvaltning samt i eDok Meetings.

Uppdaterad