Skärholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 4 januari 2021

Skärholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 4 januari 2021 har justerats den 4 januari 2021 vad avser §§3-4.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 5 januari 2021–26 januari 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos Skärholmens stadsdelsförvaltning, Bodholmsplan 2 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad