Skärholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 30 januari 2020

Skärholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 30 januari 2020 har justerats den 31 januari 2020 vad avser §§ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 25, 26, 28, 29.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 1 februari 2020–22 februari 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Skärholmens stadsdelsförvaltning, Bodholmsplan 2.

Uppdaterad