Skärholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 27 augusti 2020

Skärholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 27 augusti 2020 har justerats den 3 september 2020 vad avser §

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 8 september 2020–29 september 2020.

Protokollet finns tillgängligt hos Skärholmens stadsdelsförvaltning, Bodholmsplan 2 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad